Dušan Kráľovič člen Cechu Kachliarov je majiteľom ako aj konateľom rodinnej spoločnosti KRÁĽOVIČ s.r.o.
Venuje sa dizajnovému návrhu, výrobe a kompletnej montáži teplovzdušných krbov, kachľových pecí, krbov, biokrbov, hypokaustov, otvorených krbov - POLYFLAM, záhradných diel a kuchýň pre záhradu T- BONE- KAUFMANN. Spoločnosť KRÁĽOVIČ s.r.o. je výhradným predajcom materiálu a realizácie - Domáce kúpele SOMMERHUBER. Spôsob práce spočíva v návšteve objektu a určení tepelných strát, na čo nadväzuje správne určenie vykurovacieho telesa.

Zabezpečujeme montáž komínových systémov "JEREMIAS a SCHIEDEL". Rodinná spoločnosť KRÁĽOVIČ s.r.o. sa zaoberá realizáciou BIOKRBOV (bioalkohol = nevyžadujú komín), plynových krbov a spotrebičov a krbov MOVIE od rakúskeho výrobcu THE FLAME a to typizovaných ako aj krbov vyhotovených na mieru.
Po konzultácii so zákazníkom sa každá stavba ušije dizajnovo na mieru. Prioritou je vymyslieť dielo tak, aby bolo plne funkčné a uspokojilo klienta nielen po stránke estetickej, ale aj bezpečnostnej a tiež z hľadiska ekonomickosti prevádzky. Každý dom a každá stavba je iná, a to sa zohľadňuje pri návrhu diela.