Nepopierateľné úspory

Drevené polená používané vo výkonných aparátoch patria k najvýhodnejším druhom kúrenia. Sú hospodárne a zároveň málo znečisťujú životné prostredie, sú brané do úvahy kúrenárskymi normami ako rovnocenné spôsoby vykurovania.

PREVERENÁ TECHNOLÓGIA

Priekopník v oblasti procesov spaľovania dreva, LORFLAM vyvinul niekoľko jedinečných technológii. Niektoré z nich, nové patentované systémy vstrekovania ADS® a dvojitého spaľovania C2.Box® zaručujú výkonnosť aparátov LORFLAM v porovnaní s klasickým vykurovaním. Montované odborníkom, ponúkajú čisté spaľovanie, zvýšenú účinnosť a optimálne pohodlie užívateľa.

VÝZNAM VYSOKÉHO VÝKONU

Ak sú drevené polená používané v dostatočne výkonnom aparáte, tak predstavujú lacnejší zdroj energie než je palivový olej, elektrina alebo propán. Navyše, čím vyššiu účinnosť aparát udáva, tým je hospodárnejší. Dosahujúc účinnosť 75%, škála LORFLAM XO sa radí medzi najúčinnejšie aparáty dostupné na dnešnom trhu v skupine dvojitých ohnísk. Zlepšenie účinnosti z 60 na 75% predstavuje zníženie spotreby dreva o 20%.

ZNÍŽENÁ SPOTREBA

Silná stránka systému spaľovania LORFLAM: znižujú spotrebu dreva optimalizáciou šírenia tepla. Alebo inak – kubíky dreva sa spotrebúvajú lepšie a pomalšie. Menej nákupu dreva a splodín CO, viac tepla a plamene, ktoré trvajú dlhšie.

DREVO A KÚRENÁRSKE NORMY

Od roku 2009, aparáty na kúrenie drevom tvoria súčasť kúrenárskych noriem. Odvtedy je táto technológia uznávaná ako plnohodnotný spôsob vykurovania a môže byť braná do úvahy vo výpočtoch ekonomickej a energetickej efektivity budov.


Príjemné každodenné maličkosti

UMENIE ŽIŤ

Kúrenie drevom – to je plápolajúci oheň, praskanie a príjemné teplo. Jeho jedinečný a vznešený plameň, ktorý je ľahučký a mocný zároveň, hrá všetkými farbami a svetlom, prináša pohodlie a príjemnú atmosféru jeho divákom.

Podľa dávnych tradícií, oheň uprostred domu je symbolom nášho umenia žiť. Idea plápolajúceho ohňa nám pripomína chvíle radosti a útechy, strávené pri ňom, s rodinou, alebo priateľmi. Potvrdzuje sa tým spoločenský rozmer ohniska v dome.

Pre LORFLAM je krása plameňa viac než len podpis!


Dušou remeselník, znalosťami továrnik

Blízkosť k používateľovi a cit pre komunikáciu, inovácie a zameranie na výkon: kvalita produktov LORFLAM je výsledkom jedinečnej zmesi remeselných zručností a priemyselných požiadaviek.

FRANCÚZSKY VÝROBCA KACHLÍ A KRBOV

Založený v 1984, LORFLAM má sídlo v Bretónsku, regióne z ktorého sa inšpiruje hodnotami ako jednoduchosť, tradície, odvaha a modernosť. V začiatkoch bol LORFLAM veľkoobchodník s krbmi a príslušenstvom, rýchlo však začal vyrábať svoje vlastné modely. Dnes tento významný francúzsky výrobca, ponúka škálu viac než 1 000 rôznych kachlí, krbových vložiek, produktov a príslušenstva pre stavbu, alebo renováciu krbov.

HODNOTY A SĽUBY

Udržateľný rozvoj tvorí neoddeliteľnú súčasť politiky spoločnosti LORFLAM. Naša dlhodobá stratégia, trváce vzťahy s dodávateľmi a klientmi, ľudský aspekt manažmentu uľahčujú aplikáciu a vylepšovanie našich vedomostí a skúseností. Rešpekt k výkonu energetickému, ale aj environmentálnemu sa pretavuje do našich hodnôt: od návrhu aparátu, cez výber materiálov a spôsob výroby, až po používanie našich produktov.

30 ROKOV VÝSKUMU A INOVÁCIÍ

Okolo roku 2000, LORFLAM výrazne zvýšil investície do výskumu a rozvoja. Aj dnes podnik stále rozširuje svoj technický a ľudský potenciál: zväčšenie projektovej kancelárie, skúšobných laboratórií, otvorenie vzdelávacej platformy, rozšírenie tímov jednak výskumných, ako aj tých výrobných. Ako priekopník v oblasti procesov spaľovania dreva je uznávaný hlavnými organizácimi oboru – CSTB (Vedecké a technické centrum stavebníctva), ADEME (Agentúra životného prostredia a hospodárenia s energiami), LGRE (Laboratórium pre správu rizík a životného prostredia) v Mulhouse, Európským výborom pre normalizáciu a ďaľšími univerzitami – ktoré s ním nadvazujú vzťahy určené pre výskum.